Posted on

Diode คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีกี่ชนิด

จากวันก่อนมีน้อง เข้ามาถามเรื่องประเภทของไดโอด วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไดโอดกันให้มากขึ้นครับ

ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ มี 2 ขั่วคือ P และขั่ว N ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันกระแสการไหลกลับทิศทางเดิม หากมองหลักการทำงานก็เหมือนกับ วาล์วน้ำทิศทางเดียวไม่ยอมให้น้ำไหลกลับ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวงจร บริดแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ หรือป้องกันการสลับขั่วให้แก่วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทของไดโอดชนิดต่างๆ

  • ไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี (LED) เป็นไดโอนที่ใช้สารประเภทแกลเลี่ยมอาร์เซ็นไนต์ฟอสไฟต์ (Gallium Arsenide Phosphide) หรือสารแกลเลี้ยมฟอสไฟต์ มาเป็นสารกึ่งตัวนำ สารเหล่านี้มีคุณสมบัติ เมื่อได้รับไบอัสตรง จะเกิดแสงที่ตัวไดโอด LED ปัจจุบันนิยมนำมาใช้แทนหลอดไฟเพราะให้แสงสว่างที่มากกว่าและประหยัดไฟกว่า

  • โฟโตไดโอด (Photo Diode) เป็นไดโอดที่อาศัยแสงจากภายนอก การต่อโฟโตไดโอดเพื่อใช้งานจะเป็นแบบไบอัสกลับ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้โฟโตไดโอดทำงานทันทีทันใด โฟโตไดโอดได่้รับแสงสว่างจะเกิดกระแสรั่วไหลปริมาณกระแสรั่วไหลนี้เพิ่มขึ้นตามความเข้มของแสง

  • ไดโอดกำลัง (Power Diode) นิยมนำมาใช้กับงานที่กำลังไฟฟ้าสูง กระแสสูงๆ ทนความต้อนได้อย่างดี นิยมนำมาใช้ประกอบเป็นวงจรเรียงกระแส ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  • ซีเนอร์ไดโอด (Zenner Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึงตัวนำวิธีการต่อจะต่อแบบไบอัสกลับ นิยมนำมาใช้ควบคุมแรงดันที่ต้องการแรงดันคงที่ เช่น อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ หรือ โวลเทจเรกูเลเตอร์
บทความจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ไดโอด